Krby

Druhy krbů

Konvekční krb

Klasickým krbem v kombinaci s teplovzdušným rozvodem se dá vytápět celý dům. Teplovzdušné krby pracují na principu cirkulace vzduchu, tedy konvekci. Poměr podílu tepla u těchto krbů je 20% sálavého tepla a 80% tepla konvenčního.
Výhody: poměrně nízké pořizovací náklady a rychlý náběh tepla.
Nevýhody: šíření přepáleného vzduchu (systém nasává prach a ten je ohříván na vysokou teplotu), což zvyšuje náchylnost k alergiím či astmatu, velký rozdíl teploty vzduchu při zemi a u stropu, přesušení vzduchu, minimální akumulace.

Akumulační krb

Specifikem akumulačního krbu je schopnost uchovávat teplo vyprodukované krbovou vložkou a to pak uvolňovat do místnosti sáláním. Tento druh vytápění je vhodné využít v nízkoenergetických domech. Sálavé teplo je zdraví prospěšné, je to stejné teplo jako od sluníčka. Nezpůsobuje víření vzduchu, a proto nezvyšuje prašnost na rozdíl od konvenčních topidel. Sáláním se neohřívá vzduch,ale okolní předměty, od kterých se až druhotně ohřívá vzduch. Rozdíl teplot u stropu a při zemi je minimální. Poměr tepla u akumulačních krbů je oproti konvenčním přesně opačný a to 80%sálavého tepla a 20% tepla konvenčního.
Výhody: spaluje při vysoké teplotě, minimální emise, účinnost až 90%, velká akumulační schopnost (záleží na velikosti obestavby cca 6-10hodin)
Nevýhody: vyšší pořizovací cena, komplikovanější vytápění vzdálených místností.

Krb s teplovodním výměníkem

Moderní, do vody topící krbová kamna a krbové vložky napájejí velkou částí svého tepla pomocí teplovodního výměníku do vodního okruhu centrálního (ústředního) vytápění. K tomu navíc vytápějí (stejně jako kamnová roura mezi kamny a komínem) prostor ve kterém jsou umístěny. Tímto dochází k rovnoměrnému rozdělení tepelné energie v domě, působí jako vytápění s centrálním kotlem a mohou dle způsobu zapojení být i zdrojem teplé vody a umožňují úlevu nebo dokonce nahrazení např. plynového vytápění a zároveň nedochází k přehřátí prostoru ve kterém je dané topidlo umístěno 

Krb s otevřeným ohništěm

Krb, kde část ohniště pro spalování paliva není ohrazena nehořlavými materiály. Je obvykle navrhovaný i prováděný individuálně