Sporáky

Účel sporáků na tuhá paliva plní tři podstatné funkce.
Hlavní funkcí je samozřejmě příprava jídla. Jsou plně srovnatelné se sporáky na jiná paliva.
Další neméně podstatnou funkcí je designový požitek, který sporák na tuhá paliva přináší.
A dalším přínosem je teplo, které sporák vydává.